Po 12,5 latach nadszedł czas aby zamknąć forum Paseo Team Poland.

Ostatnie 2 lata nie wyróżniały się nawet niską jego aktywnością.

Dziękujemy wszystkim, którzy się przyczynili do jego rozwoju.